Copyright © KLON. 2015 Malmo, Sweden. Al rights reserve  Om cockies  Disclaimer  Om Cyberklon

Hem      OBA     Säkerhet     Spel


 SELF-REGULATORY PROGRAM FOR ONLINE BEHAVIORAL ADVERTISING FACTSHEET
Leading marketing and advertising industry associations have established consumer-friendly principles and enforcement standards and implemented a comprehensive self-regulatory program regarding online behavioral advertising (OBA).
 This industry-wide effort to develop common practices for OBA activities across the Internet was led by a coalition of the nation's largest media and marketing trade associations, including the Association of National Advertisers (ANA), the American Association of Advertising Agencies (AAAA), the American Advertising Federation (AAF), the Direct Marketing Association (DMA), and the Interactive Advertising Bureau (IAB), and supported by the Council of Better Business Bureaus (CBBB). This unprecedented collaboration is in response to the Federal Trade Commission's call to the advertising and media industry to develop self-regulatory principles and practices for OBA.
In July 2009, the associations jointly released the Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising, which are intended to apply broadly to the diverse set of players who work interdependently to deliver relevant advertising intended to enrich the consumer online experience. Since then, industry-wide collaboration has continued on the development and launch of a self-regulatory program for OBA that will implement the principles, promoting enhanced transparency and choice and fostering compliance and accountability across the marketing and advertising community-and ultimately protecting this most vital segment of our economy.
Självreglerande program FÖR ONLINE beteendestyrd annonsering
Ledande marknadsförings och reklam branschorganisationer har etablerat principer och normer samt genomfört ett omfattande självreglerande program om beteendestyrd annonsering (OBA).
Denna branschgemensamma strävan att utveckla gemensamma metoder för OBA aktiviteter över Internet leddes av en koalition av de största medier och marknadsförings branschorganisationerna, bland annat Association of National Advertisers (ANA), American Association of Advertising Agencies (AAAA) den amerikanska Advertising Federation (AAF), Direct Marketing Association (DMA) och Interactive Advertising Bureau (IAB), och stöds av Council of Better Business Bureaus (CBBB).
Detta makalösa samarbetet är ett svar på Federal Trade Commission uppmaning till reklam och media industrin att utveckla självreglerande principer och praxis för OBA.
I juli 2009 släppte föreningarna gemensamt de självreglerande principerna för Online beteendestyrd annonsering, som är avsedda att gälla i stort sett till den mångfald av aktörer som arbetar inbördes för att leverera relevanta annonser på nätet.
Sedan dess har hela branschen samarbete fortsatte på utvecklingen och lanseringen av ett självreglerande program för OBA
Flattr this
Cyberklon™ portfolio Cyberklon net
Cyberklon är webbnamnet för KLON. Cyberklon.Net är den offisiella portfolion för Cyberklon™.

Här finner du de webbplatser som ingår i nätverket. Fortfarande har Cyberklon kvar information om din säkerhet.
Cyberklon™ portfolio Cyberklon net
Web CEO gör att du kör ifrån alla andra på sökmotorn
http://www.seo-forum.se/
Enter The Casino Cybergame.se No Bonus Casino Pengar tillbaka
Enter The Casino Cybergame.se No Bonus Casino Pengar tillbaka
Copyright © KLON. 2015 Malmo, Sweden. Al rights reserve  Om cockies  Disclaimer  Om Cyberklon

Hem    OBA     Säkerhet      Spel

Cyberklon™ portfolio Cyberklon net
Flattr this